O klube

» Stanovy klubu

Telovýchovná jednota (TJ) vznikla následne po založení Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu Vysokej školy ekonomickej v Banskej Bystrici v roku 1977. Svoju činnosť začala najprv na báze fungovania oddielu klasického lyžovania, neskôr sa vytvorili ďalšie oddiely – turistika, RTVŠ, hádzaná, orientačný beh, karate. V roku 1992 po vzniku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa stala neformálnou súčasťou Ekonomickej fakulty UMB. V súčasnosti TJ má dva oddiely – lyžovanie, so zameraním na klasické lyžovanie a vrcholový šport a orientačné športy, so zameraním na vrcholový, výkonnostný, ako aj masový šport. Prvým predsedom TJ bol doc. Ing. Vojtech Kelemen, CSc., ďalším Ing. Vladimír Buzák, CSc. V súčasnosti je predsedom TJ prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Zakladajúcim oddielom TJ bol oddiel klasického lyžovania, so zámerom vytvoriť akademické centrum klasického lyžovania na Slovensku. V tomto smere sa podarilo postupne vytvoriť pomerne kvalitnú materiálno-technickú a personálnu základňu (napr. areál na Srnkovej). Hlavným iniciátorom aktivity bol pán Dalibor Cisár. Myšlienku akademického centra sa však nikdy nepodarilo v plnej miere realizovať, avšak aj napriek tomu až do súčasnosti patrí oddiel klasického lyžovania a jeho členovia k slovenskej špičke. Momentálne najúspešnejšou pretekárkou je Alena Procházková, ktorá sa napríklad v roku 2011 stala najúspešnejšou účastníčkou Svetovej zimnej univerziády a vyhrala aj preteky Svetového pohára v klasickom lyžovaní. V minulosti za oddiel pretekali viacerí ďalší reprezentanti, napr. Jiří Švub a Ľuboslava Kalinová.

Významným prínosom v oblasti vrcholového športu bol vznik oddielu orientačného behu, vedeného od začiatku Juraj Nemcom. Oddiel sa zameriava predovšetkým na lyžiarsky orientačný beh a vychoval plejádu slovenských reprezentantov. K najúspešnejším patria Mária Paráková, veteránska majsterka sveta zo roku 2002, pred tým dlhoročná reprezentantka ČSSR a SR v lyžiarskom orientačnom behu, v roku 1993 sa v jednom kole svetového pohára umiestnila na 7. mieste. Ďalej Igor Patráš, bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov v dennom orientačnom behu, Andrej Patráš - 9. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v lyžiarskom orientačnom behu. Michal Krajčík je viacnásobným majstrom Európy v kategórii dorastu v dennom orientačnom behu. Jakub Dekrét obsadil 8. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v orientačnom behu v roku 2016. Medzi ďalšie úspechy Jakuba Dekréta patria:

Oddiel hádzanej sa dlhodobo zameriaval na žiacke a dorastenecké súťaže, v roku 2001 však ženské družstvo postúpilo do I. ligy. Na kvalitné fungovanie v tejto súťaži však chýbali prostriedky a oddiel sa zlúčil s klubom pri ZVT Banská Bystrica.

Oddiely karate, turistiky a RTVŠ sa nezameriavali na vrcholový šport, ale predovšetkým na realizáciu pohybových aktivít pre študentov a zamestnancov fakulty. Po vzniku Fakulty financií UMB sa tieto aktivity osamostatnili vlastného športového klubu.

TJ bola a je aktívnym organizátorom významných podujatí. V prvej fáze existencie bola TJ každoročne spoluorganizátorom medzinárodných masových pretekov Biela stopa SNP, so zastúpením v Centrálnom organizačnom výbore. Od deväťdesiatych rokov po organizačnej stránke dominuje skôr orientačný beh, kedy TJ organizovala/spoluorganizovala niekoľko mimoriadne významných podujatí:

  1. Svetový pohár v lyžiarskom orientačnom behu Donovaly – 1989
  2. Veľká cena Slovenska v orientačnom behu Môlča - 1990
  3. Majstrovstvá sveta juniorov v lyžiarskom orientačnom behu Tajov – 1996
  4. Veľká cena Slovenska v orientačnom behu Donovaly – 1996
  5. Veľká cena Slovenska v orientačnom behu Ružiná - 1999
  6. Majstrovstvá sveta juniorov a svetový pohár v lyžiarskom orientačnom behu – 2000
  7. Alpský pohár v lyžiarskom orientačnom behu v rokoch 1995, 1997, 1999, 2001
  8. Ski-O Tour v lyžiarskom orientačnom behu – 2011.

Spracoval: Juraj Nemec
© 2005-2019 TJ Slávia Ekonóm UMB BB | Design by Jan Dvořák
Posledná aktualizácia - Juraj Nemec - 01/2024