O nás

Klub OB Ekonóm Banská Bystrica (EBB) je jedným z najväčších klubov orientačného behu v Banskej Bystrici. Za tento klub v súčasnosti behá okolo 30 pretekárov, ktorí sa zúčastňujú na slovenských rebríčkových a majstrovských pretekoch, niektorí z nich patria i do reprezentácie Slovenska.

Okolie Banskej Bystrice poskytuje mnoho rozličných priestorov pre orientačný beh, pričom takmer celú zimu je v blízkych lyžiarskych strediskách umožnené i bežecké lyžovanie. Klub sa preto v zimných mesiacoch pravidelne venuje i lyžiarskemu orientačnému behu.

Venujte svoje 2% z dane za rok 2019 nášmu klubu:

Zamestnanci, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (formulár priložený). Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ostatní:

1. Uvedú kontaktný údaj priamo v daňovom priznaní:
Obchodné meno (Názov): TJ Slávia Ekonóm UMB
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 00631116
Sídlo: 97400 Banská Bystrica, Tajovského 10

Potrebné dokumenty: vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Orientačný beh (OB) je individuálny šport, ktorého vznik sa na Slovenku datuje približne do prvej polovice dvadsiateho storočia a prvé písomné informácie o tomto športe na Slovensku sú už spred 75 rokov. Najväčší rozmach orientačného behu nastal v posledných dvoch desaťročiach. OB vznikol v Škandinávii asi pred 100 rokmi.

Orientačný bežec dostane na štarte mapu (ukážka vpravo), v ktorej je zakreslených niekoľko kontrolných bodov, ktorými musí pretekár v stanovenom poradí a v čo najkratšom čase prejsť. Pretekár pred štartom nevie, kadiaľ bude bežať, toto sa dozvie len z mapy, keď vyštartuje.

Mapa pre orientačný beh Ukážka trate pre orientačný beh
© 2005-2019 TJ Slávia Ekonóm UMB BB | Design by Jan Dvořák
Posledná aktualizácia - Juraj Nemec - 02/2020